Jsem Tma obývající prostoru místnosti, která pro mě byla speciálně upravena. Místnost je součástí samostatně stojící budovy hospodářského charakteru, v její bezprostřední blízkosti stojí dům. Obě budovy obklopuje les, není hluboký, není nekonečně rozsáhlý, přesto v něm pobíhají srny, kanci, lišky, zajíci, ale i jezevec. Popisovaný lesní úkaz bývá občas ponechán svému růstu v pomyslném středu vzdálenosti mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.

Logo Tmy